1. akademi

  akademi, högre läroanstalt eller lärt samfund.
 2. akademi

  akademi´ subst. ~n äv. ~en, ~er ORDLED: akadem-in
  Svensk ordbok
 3. Arkadiernas akademi

  Arkadiernas akademi i Rom, se Arcadia.
 4. Åbo Akademi

  Åbo Akademi, svenskspråkigt universitet i Åbo, Finland.
 5. olympisk akademi

  olympisk akademi, institution för forskning och studier om den olympiska rörelsen och filosofin.
 6. Danske Akademi

  Danske Akademi , egentligen Det Danske Akademi, dansk akademi för språk och litteratur, inrättad 1960, med 16 ledamöter; från 1971 kan ledamöter övergå till passivt ledamotskap.
 7. pedagogisk akademi

  pedagogisk akademi, lärt samfund med syfte att främja pedagogisk forskning och dess praktiska tillämpning.
 8. Finlands Akademi

  Finlands Akademi, centralorgan för den vetenskapliga forskningen i Finland.
 9. Tredje världens akademi

  Tredje världens akademi, tidigare svensk benämning på The World Academy of Sciences.
 10. Nordens folkliga akademi

  Nordens folkliga akademi, NFA, tidigare utvecklings- och kunskapscentrum för nordisk och internationell folkbildning och vuxenundervisning.