1. akademi

  akademi, högre läroanstalt eller lärt samfund.
 2. akademisk examen

  akademisk examen, ursprungligen benämning på det slutprov på kunskaper och färdigheter som en student avlade inför en fakultet vid ett universitet och som gav särskild akademisk titel.

 3. Svenska Akademien

  Svenska Akademien, De Aderton, samfund, stiftat 5 april 1786 av Gustav III efter förebild av Franska akademien, med uppgift att främja svenska språket och litteraturen eller med kungens ord: ”att arbeta uppå svenska språkets renhet, styrka och höghet”.

 4. Svenska Akademiens ordlista

  Svenska Akademiens ordlista, egentligen Svenska Akademiens ordlista över svenska språket, SAOL, ordlista vars senaste upplaga i praktiken är normerande för stavning, uttal och böjning av svenska ord.

 5. akademisk idrott

  akademisk idrott, studentidrott, universitets- och högskoleidrott, är i Sverige organiserad i det 1913 grundade Sveriges akademiska idrottsförbund (SAIF).
 6. akademi

  akademi´ subst. ~n äv. ~en, ~er ORDLED: akadem-in
  Svensk ordbok
 7. Svenska Akademiens ordbok

  Svenska Akademiens ordbok, SAOB, ordbok över svenska språket från 1521 och framåt, utgiven sedan 1898 av Svenska Akademien och med redaktion i Lund.

 8. akademisk

  akademisk, som står i samband med eller hör till ett universitet, en högskola, en akademi, ett vetenskapligt eller konstnärligt samfund; vetenskaplig, lärd, formellt högtidlig; även verklighetsfrämmande, abstrakt eller form- och traditionsbunden, steril (jämför akademisk konst).
 9. akademisekreterare

  akademisekreterare, till 1964 benämning på chefen för kansliet vid svenska universitet.
 10. akademifogde

  akademifogde, tjänsteman vid Uppsala universitet med huvudansvar för universitetets jordbruksförvaltning.