1. Svenska Akademiens ordlista

  Svenska Akademiens ordlista, egentligen Svenska Akademiens ordlista över svenska språket, SAOL, ordlista vars senaste upplaga i praktiken är normerande för stavning, uttal och böjning av svenska ord.

 2. Svenska Akademiens ordbok

  Svenska Akademiens ordbok, SAOB, ordbok över svenska språket från 1521 och framåt, utgiven sedan 1898 av Svenska Akademien och med redaktion i Lund.

 3. Svenska Akademiens grammatik

  Svenska Akademiens grammatik, SAG, grammatikprojekt initierat av Svenska Akademien 1986 och utgivet i fyra band 1999 med Ulf Teleman (huvudred.), Staffan Hellberg och Erik Andersson (under de första åren) som författare.
 4. Svenska Akademien

  Svenska Akademien, De Aderton, samfund, stiftat 5 april 1786 av Gustav III efter förebild av Franska akademien, med uppgift att främja svenska språket och litteraturen eller med kungens ord: ”att arbeta uppå svenska språkets renhet, styrka och höghet”.

 5. Svenska Akademiens stora pris

  Svenska Akademiens stora pris instiftades 1786 av Gustav III och bestod ursprungligen av två guldmedaljer som utgjorde första pris i Akademiens årliga tävlingar i vältalighet respektive skaldekonst över uppgivna ämnen.
 6. akademi

  akademi, högre läroanstalt eller lärt samfund.
 7. Jacob Berzelius

  Berzelius, Jöns Jacob, född 20 augusti 1779, död 7 augusti 1848, kemist, en av Sveriges internationellt mest berömda naturforskare.
 8. Selma Lagerlöf

  Lagerlöf, Selma, född 20 november 1858, död 16 mars 1940, författare, Nobelpristagare 1909, första kvinnliga ledamot av Svenska Akademien från 1914; jämför släktartikel Lagerlöf.
 9. Svenska Akademiens Nobelbibliotek

  Svenska Akademiens Nobelbibliotek, detsamma som Nobelbiblioteket.
 10. Musikaliska akademiens bibliotek

  Musikaliska akademiens bibliotek, till 1996 namnet på Statens musikbibliotek.