1. akademifogde

    akademifogde, tjänsteman vid Uppsala universitet med huvudansvar för universitetets jordbruksförvaltning.
  2. Svante Arrhenius

    Arrhenius, Svante, född 19 februari 1859, död 2 oktober 1927, fysiker och kemist, den förste svenske Nobelpristagaren (1903, i kemi); jämför släktartikel Arrhenius (efter Jonas Håkansson).