1. Akademikerförbundet SSR

  Akademikerförbundet SSR, fackförbund inom Saco som organiserar akademiker med examen från olika beteendevetenskapliga och samhällsvetenskapliga utbildningar, t.ex. socionomer, beteendevetare, ekonomer, samhälls- och personalvetare.
 2. akademiker

  akade´miker subst. ~n, plur. ~ ORDLED: akadem-ik-ern
  Svensk ordbok
 3. Osloprocessen

  Osloprocessen, fredsprocess mellan Israel och Palestina.

 4. nykterhetsrörelsen

  nykterhetsrörelsen, sammanfattande benämning på organisationer vilkas medlemmar avstår från alkohol och narkotika och som i regel också arbetar med upplysning om riskerna med dessa preparat och för att få till stånd samhälleliga åtgärder som begränsar konsumtionen.

 5. C.S. Lewis

  Lewis, Clive Staples, 1898–1963, brittisk författare och litteraturvetare, professor i medeltidens och renässansens litteratur i Cambridge från 1954.
 6. Kyrkans Akademikerförbund

  Kyrkans Akademikerförbund, KyrkA, facklig organisation inom Saco som organiserar präster, församlingspedagoger, församlingsassistenter, diakoner m.fl. inom Svenska kyrkan.
 7. Saco

  Saco, Sveriges Akademikers Centralorganisation, centralorganisation för 21 självständiga fack- och yrkesförbund med drygt 700 000 akademiker som är studenter, forskare, egenföretagare eller anställda (2020).

 8. Kvinnliga Akademikers Förening

  Kvinnliga Akademikers Förening, KAF, kontaktorganisation för kvinnliga akademiker, grundad 1904 under benämningen Akademiskt bildade kvinnors förening; nuvarande namn sedan 1947.
 9. Sveriges Akademikers Centralorganisation

  Sveriges Akademikers Centralorganisation, se Saco.
 10. tjänsteman

  tjänsteman, löntagare med vanligen arbetsledande eller förvaltande arbete.