1. Osloprocessen

  Osloprocessen, fredsprocess mellan Israel och Palestina.

 2. nykterhetsrörelsen

  nykterhetsrörelsen, sammanfattande benämning på organisationer vilkas medlemmar avstår från alkohol och narkotika och som i regel också arbetar med upplysning om riskerna med dessa preparat och för att få till stånd samhälleliga åtgärder som begränsar konsumtionen.

 3. C.S. Lewis

  Lewis, Clive Staples, 1898–1963, brittisk författare och litteraturvetare, professor i medeltidens och renässansens litteratur i Cambridge från 1954.
 4. Saco

  Saco, Sveriges Akademikers Centralorganisation, centralorganisation för 21 självständiga fack- och yrkesförbund med drygt 700 000 akademiker som är studenter, forskare, egenföretagare eller anställda (2020).

 5. tjänsteman

  tjänsteman, löntagare med vanligen arbetsledande eller förvaltande arbete.
 6. fyrtiotalism

  fyrtiotalism, samlingsbeteckning för skilda tendenser i den svenska litteraturen från senare hälften av 1940-talet, då den litterära modernismen fick sitt definitiva genombrott.
 7. ädelskånska

  ädelskånska, term som troligen användes först av författarparet Lyttkens–Wulff i ”Svensk ordlista med uttalsbeteckning” (1911) om ”en medveten bildad skånings” tal.
 8. borgerlighet

  borgerlighet, den samhällsklass som under 1800-talet växte fram ur det gamla ståndssamhällets tredje stånd, borgerskapet (jämför borgare).
 9. swedenborgare

  swedenborgare, anhängare av Emanuel Swedenborgs religionslära.
 10. Torsten Husén

  Husén, Torsten, 1916–2009, pedagog och psykolog, professor i pedagogik vid Stockholms högskola 1953–55, vid Lärarhögskolan i Stockholm 1956–71, vid Stockholms universitet 1971–81.