1. Svenska Akademiens ordbok

    Svenska Akademiens ordbok, SAOB, ordbok över svenska språket från 1521 och framåt, utgiven sedan 1898 av Svenska Akademien och med redaktion i Lund.

  2. Carl David af Wirsén

    Wirsén, Carl David af, 1842–1912, författare och litteraturkritiker, brorsons son till Gustaf Fredrik Wirsén.
  3. antiken

    antiken, benämning på tidsperioden ca 800 f.Kr.–500 e.Kr. i Greklands och Roms historia.