1. akkadiska

  akkadiska, semitiskt språk som talades i Mesopotamien mellan ca 3000 f.Kr. och Kr.f.
 2. profet

  profet, person som anses förmedla ett budskap från en gud.
 3. Hammurabis lag

  Hammurabis lag, Codex Hammurabi, samling lagtexter utfärdade av den babyloniske kungen Hammurabi på 1700-talet f.Kr.
 4. ziqqurat

  ziqqurat, ziqqurrat, zikkurat, ziggurat, trappstegsformat tempeltorn.
 5. Assyrien

  Assyrien var ett av de forntida riken i Mesopotamien, ungefär där Irak ligger i dag.
 6. babyloniska

  babyloniska, språk, se Babylonien (Språk) och akkadiska.
 7. egyptiska

  egyptiska, fornegyptiska, språk som tillsammans med koptiskan bildar den egyptiska grenen i den afroasiatiska språkfamiljen.
 8. Sargon

  Sargon (akkadiska Sharru-kin), kung av Akkad ca 2334–2279 f.Kr.
 9. kaldéer

  kaldéer (akkadiska kaldu, hebreiska kashdim, grekiska Chaldaioi), fornsemitiskt folk som härskade i Babylonien, framför allt under det nybabyloniska eller kaldeiska riket 625–539 f.Kr.
 10. Elam

  Elam, hebreiska Elam, elamitiska Haltamti, akkadiska Elamtu, forntida kulturområde i nuvarande södra och västra Iran.