1. akleja

  akleja, duvblomma, Aquilegia vulgaris, art i familjen ranunkelväxter.
 2. aklejor

  aklejor, Aquilegia, släkte ranunkelväxter med ca 50 arter i tempererade trakter på norra halvklotet.
 3. duvblomma

  duvblomma, annat namn på växtarten akleja.
 4. akvileja

  akvileja, art inom familjen ranunkelväxter, se akleja.
 5. ranunkelväxter

  ranunkelväxter, Ranunculaceae, familj tvåhjärtbladiga växter med drygt 1 800 arter ett- till fleråriga örter och ett fåtal vedartade buskar eller lianer.
 6. akleja

  aklej`a subst. ~n aklejor ORDLED: aklej-an
  Svensk ordbok
 7. Aquilegia

  Aquilegia, det vetenskapliga namnet på växtsläktet aklejor.
 8. aklejpokal

  aklejpokal, akvilejapokal, en silverpokal vars kupa har formen av en akleja.
 9. rutor

  rutor, Thalictrum, släkte ranunkelväxter med ca 100 arter fleråriga örter i norra tempererade regionen, tropiska Amerika samt tropiska och södra Afrika.
 10. naturalism

  naturalism (franska naturalisme, se vidare natur), konsekvent inriktning i olika intellektuella och konstnärliga aktiviteter på enbart den omedelbart föreliggande verkligheten, som man kan direkt komma åt genom sinnena, ofta med stark betoning av det vanliga, vardagliga och autentiska.