1. akolut

    akolut, akolyt, lägre kyrkligt ämbete med liturgiska uppgifter inom ortodoxa och orientaliska kyrkor.
  2. akolutstake

    akolutstake, ljusstake i form av stående eller knäböjande ängel.
  3. ministrant

    ministrant, kyrkotjänare som biträder prästen vid gudstjänst, t.ex. korgosse.