1. akrobat

  akroba´t subst. ~en ~er ORDLED: akro-bat-en
  Svensk ordbok
 2. akrobatik

  akrobatik, en akrobats prestationer eller konst.
 3. akrobatisk

  akroba´tisk adj. ~t ORDLED: akro-bat-isk
  Svensk ordbok
 4. akrobatik

  akrobati´k subst. ~en ORDLED: akro-bat-ik-en
  Svensk ordbok
 5. kaskadör

  kaskadör, komiskt arbetande akrobat som låtsas falla handlöst till marken.
 6. cirkus

  cirkus, nöjes- och konstform med tonvikt på förevisning av dresserade djur, akrobater, jonglörer och clowner i en gemensam föreställning på en cirkelrund ridbana.
 7. ekvilibrist

  ekvilibrist (franska équilibriste, till latin aequilibrium ’jämvikt’), akrobat som uppövat förmågan att balansera (hålla jämvikten på) sin egen kropp, t.ex. lindansare, konstcyklist eller balansör på fristående stege.
 8. kontorsionist

  kontorsionist, populärt ormmänniska, benämning på akrobat som specialiserat sig på bakåt- eller framåtböjningar med kroppen.
 9. Andrew Ducrow

  Ducrow, Andrew, 1793–1842, brittisk cirkusartist och cirkusdirektör.
 10. Fred Karno

  Karno, Fred, 1866–1941, brittisk varietédirektör.