1. rola-rola

  rola-rola , balansnummer där akrobaten balanserar på en bräda som vilar på en roterande cylinder eller, numera ofta, ett flertal cylindrar och brädor eller pallar ovanpå varandra.
 2. gycklare

  gycklare, en sedan 1500-talet använd benämning, ofta med pejorativ klang, på kringvandrande artister (akrobater, jonglörer, pantomimiker etc.).
 3. ikarier

  ikarier, akrobater som utför ikariska lekar – i framför allt engelskspråkiga länder kallat risleyakrobatik – vilka tillgår så att en eller flera på rygg liggande personer bollar en eller flera andra artister med sina uppsträckta fötter.
 4. svajmastakrobatik

  svajmastakrobatik, akrobatik som utförs i olika positioner på toppen av en oftast mycket hög mast, vars övre del kan bringas att svaja efter akrobatens rörelser.
 5. Knossos

  Knossos var ett palats som låg på Kreta och som hade sin storhetstid från 2100 till 1375 före Kristus.

 6. André Heller

  Heller, Franz ( André), född 1947, österrikisk skriftställare, sångare och regissör.
 7. Reino

  Reino, artistnamn för Karl-Otto Andersson, 1921–2011, lindansare och en av Sveriges även internationellt mest kända akrobater.
 8. cirkus

  cirkus, nöjes- och konstform med tonvikt på förevisning av dresserade djur, akrobater, jonglörer och clowner i en gemensam föreställning på en cirkelrund ridbana.
 9. kontorsionist

  kontorsionist, populärt ormmänniska, benämning på akrobat som specialiserat sig på bakåt- eller framåtböjningar med kroppen.
 10. akrobatik

  akrobatik, en akrobats prestationer eller konst.