1. akrolein

    akrolein, propenal, CH2=CHCHO, färglös, flyktig vätska med stark lukt och kraftigt irriterande effekt på huden samt slemhinnorna i ögon, näsa och lungor.

  2. fetter

    fetter, fasta, halvfasta eller flytande viskösa produkter som erhålls från växt- eller djurceller.
  3. garvning

    garvning, kemisk process varvid hud omvandlas till läder.