1. akronym

  akronym, initialförkortning bestående av initialerna från flera ord, t.ex. US (United States).
 2. akronym

  akrony´m subst. ~en ~er ORDLED: akro-nym-en
  Svensk ordbok
 3. bokstavsbarn

  bokstavsbarn, informell benämning som avser barn som har fått någon av de diagnoser som har benämnts med bokstavsförkortningar (akronymer), t.ex. ADHD, DAMP och MBD.
 4. ordbildning

  ordbildning, bildande av nya ord genom olika processer, av vilka de vanligaste är avledning, förkortning och sammansättning.
 5. initialord

  initialord, initialförkortning, akronym, ord bildat av begynnelsebokstäverna i ett flerordigt uttryck.
 6. Nachman Krochmal

  Krochmal, Nachman, även känd under den hebreiska akronymen Ranak, 1785–1840, judisk historiker och historiefilosof, en av de ledande gestalterna inom östeuropeisk upplysning ( haskala).
 7. förkortning

  förkortning, återgivande av språkligt uttryck i förkortad form, exempelvis t.ex.
 8. initial

  initial är första bokstaven i ett ord.
 9. IQOS

  IQOS®, iQOSbatteridriven elektronisk enhet vilken efterliknar en cigaretts utseende och smak.

 10. KSMB

  KSMB, punkrockgrupp bildad 1977 i Skärholmen i Stockholm av bland andra Johan Johansson ( född 1961, gitarr/trummor) och Mikael Alonzo ( född 1960, sång).