1. akroterion

    akroterion, pluralis akroterier, skulpturornament i form av en platta, bärande en palmett, urna, gudabild e.d., anbragt på krön och hörn av en klassisk eller klassiserande byggnads gavelfält.