1. akryl

  akryl, syntetfiber innehållande minst 85 % polyakrylnitril.
 2. akrylamid

  akrylamid, 2–propenamid, färglöst kristallint ämne, CH2=CHCONH2, som används för framställning av polymerer.

 3. akryl

  akry´l subst. ~en ORDLED: akr-yl-en
  Svensk ordbok
 4. akrylat

  akrylat, samlingsnamn på polymerer och oligomerer framställda från akrylsyraestrar.
 5. akrylplast

  akrylplast, polymetylmetakrylat, samlingsnamn för styva, transparenta och amorfa termoplaster som framställs genom polymerisation av metylmetakrylat.
 6. akrylsyra

  akrylsyra, propensyra, CH2=CHCOOH, färglös vätska med lukt som påminner om ättiksyra.

 7. akrylgummi

  akrylgummi, typ av syntetiskt gummi med god beständighet mot hög värme och oljor.
 8. akrylfärg

  akrylfärg, samlingsnamn för färger, baserade på akrylpolymerer; ibland innefattas även polyvinylacetat.
 9. akrylnitril

  akrylnitril, propennitril, vinyl­cya­nid, CH2=CHCN, färglös, giftig, flyktig vätska, som framställs genom reaktion av luft, ammoniak och propen i närvaro av en katalysator (s.k. ammonoxidation av propen).

 10. akrylatlack

  akrylatlack, lack som består av polymerer, framställda från esterderivat av akrylsyra, av vilka de viktigaste är polymetyl-, polyetyl- samt polybutylmetakrylat.