1. akryl

  akryl är ett konstgjort ämne, en plast, som tål ljus och väder mycket bra.
 2. akryl

  akry´l subst. ~en ORDLED: akr-yl-en
  Svensk ordbok
 3. akrylat

  akrylat, samlingsnamn på polymerer och oligomerer framställda från akrylsyraestrar.
 4. akrylatlack

  akrylatlack, lack som består av polymerer, framställda från esterderivat av akrylsyra, av vilka de viktigaste är polymetyl-, polyetyl- samt polybutylmetakrylat.
 5. akrylgummi

  akrylgummi, typ av syntetiskt gummi med god beständighet mot hög värme och oljor.
 6. akrylfärg

  akrylfärg, samlingsnamn för färger, baserade på akrylpolymerer; ibland innefattas även polyvinylacetat.
 7. akrylamid

  akrylamid är en kemisk förening som används i industrin och för att rena avloppsvatten.
 8. akrylplast

  akrylplast, polymetylmetakrylat, samlingsnamn för styva, transparenta och amorfa termoplaster som framställs genom polymerisation av metylmetakrylat.
 9. akrylglas

  akrylglas, glasklart plastmaterial, se akrylplast.
 10. akrylsyra

  akrylsyra, propensyra, CH2=CHCOOH, färglös vätska med lukt som påminner om ättiksyra.