1. akrylamid

    akrylamid är en kemisk förening som används i industrin och för att rena avloppsvatten.
  2. Hallandsåstunneln

    Hallandsåstunneln, Hallandsåsprojektet, 8,6 km lång järnvägstunnel genom Hallandsåsen i nordvästra Skåne, invigd 2015.
  3. amider

    amider, organisk-kemiska föreningar, R1(C=O)–NR2R3 (där R1, R2 och R3 kan vara olika kombinationer av väte eller organiska grupper), härledda ur ammoniak genom att en väteatom ersatts med en acylgrupp, RC(=O).