1. akrylat

  akrylat, samlingsnamn på polymerer och oligomerer framställda från akrylsyraestrar.
 2. akrylatlack

  akrylatlack, lack som består av polymerer, framställda från esterderivat av akrylsyra, av vilka de viktigaste är polymetyl-, polyetyl- samt polybutylmetakrylat.
 3. akryl

  akryl är ett konstgjort ämne, en plast, som tål ljus och väder mycket bra.
 4. akryl

  akry´l subst. ~en ORDLED: akr-yl-en
  Svensk ordbok
 5. Acrilan

  Acrilan ®, handelsnamn på en syntetfiber av akryl.
 6. Dralon

  Dralon ®, märkesnamn för akrylfiber, tillverkad av Bayer AG, Tyskland.
 7. modakryl

  modakryl, sampolymer syntetfiber, bestående av 50–85 viktprocent polyakrylnitril.
 8. polyakrylnitril

  polyakrylnitril, PAN , polymer som är huvudkomponent i akryl- och modakrylfiber.
 9. emulsionsfärg

  emulsionsfärg, färg där bindemedlet är emulgerat i vatten.
 10. flexografi

  flexografi, flexotryck, tryckmetod mest använd inom förpackningsindustrin för papper, kartong, metall och plast samt för tapettryck.