1. akrylnitril

  akrylnitril, propennitril, vinyl­cya­nid, CH2=CHCN, färglös, giftig, flyktig vätska, som framställs genom reaktion av luft, ammoniak och propen i närvaro av en katalysator (s.k. ammonoxidation av propen).

 2. plast

  plast, syntetiskt material bestående av en eller ibland flera polymerer samt ett flertal tillsatsämnen.

 3. katalysator

  katalysator, ett ämne som ökar en kemisk reaktions hastighet utan att själv förbrukas; jämför katalys.
 4. polymerisation

  polymerisation, kemisk reaktion vid vilken relativt små molekyler, monomerer (M), sammankopplas till en mycket större kedjemolekyl, en polymer eller makromolekyl.
 5. etyn

  etyʹn, acetylen, C2H2, H–C≡C–H, den enklaste förening som innehåller en kol-koltrippelbindning.

 6. ABS-plast

  ABS-plast, termoplast som är en sampolymer av akrylnitril, butadien och styren.
 7. polystyren

  polystyren, polymer som framställs genom radikalpolymerisation av monomeren styren.
 8. nitrilgummi

  nitrilgummi, NBR, syntetiskt gummi som är en sampolymer av akrylnitril och butadien.
 9. propen

  propen, äldre namn propylen, CH3CH=CH2, färglös, brännbar gas som erhålls vid krackning av petroleum.

 10. nitriler

  nitriler, äldre benämning cyanider, organisk-kemisk ämnesklass.