1. akrylsyra

  akrylsyra, propensyra, CH2=CHCOOH, färglös vätska med lukt som påminner om ättiksyra.

 2. kolmonoxid

  kolmonoxid, i dagligt tal koloxid, CO, en mycket giftig, brännbar gas utan färg, lukt och smak.
 3. polyakrylsyra

  polyakrylsyra, polymer framställd genom polymerisation av akrylsyra.
 4. propensyra

  propensyra, färglös vätska, detsamma som akrylsyra.
 5. akrylatlack

  akrylatlack, lack som består av polymerer, framställda från esterderivat av akrylsyra, av vilka de viktigaste är polymetyl-, polyetyl- samt polybutylmetakrylat.
 6. akrolein

  akrolein, propenal, CH2=CHCHO, färglös, flyktig vätska med stark lukt och kraftigt irriterande effekt på huden samt slemhinnorna i ögon, näsa och lungor.

 7. etylakrylat

  etylakrylat, färglös, brandfarlig vätska med stark lukt.