1. akt

  akt, filosofisk term, se aktfilosofi.
 2. akt

  akt, konstnärlig gestaltning av den nakna människokroppen, vanligen i studiesyfte ( aktstudie); jämför kroki.
 3. akt

  akt, de handlingar i ett ärende eller mål som förvaras i samlad form, oftast i ett omslag eller en kappa.
 4. akt

  akt, del av skådespel, vanligen omfattande ett i tid och rum sammanhängande avsnitt av styckets händelseförlopp.
 5. akt

  2akt subst., ingen böjning
  Svensk ordbok
 6. akt

  1akt subst. ~en ~er ORDLED: akt-en
  Svensk ordbok
 7. aktor

  aktor, kärandepart, se actor.
 8. akter

  akter, bakre delen av en båt.
 9. aktstudie

  aktstudie, konstterm, se akt.
 10. aktfilosofi

  aktfilosofi, filosofisk riktning som har Franz Brentano till upphovsman och som hävdar att medvetandet är uppbyggt av ett antal mer eller mindre självständiga akter eller psykiska fenomen.