1. aktör

  aktör, benämning bl.a. inom samhällsvetenskaperna på den (person, institution etc.) som agerar, handlar.
 2. aktie

  aktie, andel i aktiebolag.
 3. aktionspotential

  aktionspotential, snabbt övergående elektriskt fenomen som uppstår i en nervcellsmembran när membranen reagerar för en retning.
 4. aktinider

  aktinider, benämning på de i period 7 efter aktinium följande 14 grundämnena med atomnummer 90–103, som börjar med torium och slutar med lawrencium (se tabell).
 5. aktivt kol

  aktivt kol, puderlik eller pelleterad form av amorft kol som har en mycket stor area per volym, tack vare en stor mängd små fina porer.
 6. aktiebolag

  aktiebolag, AB, form för företagande i vilken delägarna, aktieägarna, i princip är fria från personligt ansvar för företagets skulder.
 7. aktiv transport

  aktiv transport, transport av molekyler genom ett biologiskt membran, varvid en skillnad i koncentration bildas mellan de två lösningar som omger membranet.
 8. aktivitetspedagogik

  aktivitetspedagogik, samlingsterm för ett antal pedagogiska ideologier och uppfostringsprogram, som utvecklades i Europa och USA från omkring 1900 och ett 30-tal år framåt.
 9. aktiv dödshjälp

  aktiv dödshjälp, handlande som medför att livet förkortas hos en svårt och obotligt sjuk person och som utförs enbart i den avsikten.
 10. aktiefond

  aktiefond, en fond som huvudsakligen innehåller aktier, men där även en viss del andra värdepapper kan förekomma.