1. aktör

  aktör, benämning bl.a. inom samhällsvetenskaperna på den (person, institution etc.) som agerar, handlar.
 2. akt

  akt, filosofisk term, se aktfilosofi.
 3. aktionspotential

  aktionspotential, snabbt övergående elektriskt fenomen som uppstår i en nervcellsmembran när membranen reagerar för en retning.
 4. aktie

  aktie, andel i aktiebolag.
 5. aktivt kol

  aktivt kol, puderlik eller pelleterad form av amorft kol som har en mycket stor area per volym, tack vare en stor mängd små fina porer.
 6. aktivism

  aktivism, praktisk handling i syfte att uppnå samhällsförändring.

 7. aktiv transport

  aktiv transport, transport av molekyler genom ett biologiskt membran, varvid en skillnad i koncentration bildas mellan de två lösningar som omger membranet.
 8. aktinider

  aktinider, benämning på de i period 7 efter aktinium följande 14 grundämnena med atomnummer 90–103, som börjar med torium och slutar med lawrencium (se tabell).
 9. aktiebolag

  aktiebolag, AB, form för företagande i vilken delägarna, aktieägarna, i princip är fria från personligt ansvar för företagets skulder.

 10. akt

  akt, konstnärlig gestaltning av den nakna människokroppen, vanligen i studiesyfte ( aktstudie); jämför kroki.