1. akt

  akt, konstnärlig gestaltning av den nakna människokroppen, vanligen i studiesyfte ( aktstudie); jämför kroki.
 2. aktör

  aktör, benämning bl.a. inom samhällsvetenskaperna på den (person, institution etc.) som agerar, handlar.
 3. aktiv transport

  aktiv transport, transport av molekyler genom ett biologiskt membran, varvid en skillnad i koncentration bildas mellan de två lösningar som omger membranet.
 4. aktie

  aktie, andel i aktiebolag.
 5. aktivt kol

  aktivt kol, puderlik eller pelleterad form av amorft kol som har en mycket stor area per volym, tack vare en stor mängd små fina porer.
 6. aktiebolag

  aktiebolag, AB, form för företagande i vilken delägarna, aktieägarna, i princip är fria från personligt ansvar för företagets skulder.

 7. aktionspotential

  aktionspotential, snabbt övergående elektriskt fenomen som uppstår i en nervcellsmembran när membranen reagerar för en retning.
 8. akt

  akt, de handlingar i ett ärende eller mål som förvaras i samlad form, oftast i ett omslag eller en kappa.
 9. aktivism

  aktivism, praktisk handling i syfte att uppnå samhällsförändring.

 10. aktiveringsenergi

  aktiveringsenergi, den tilläggsenergi som behöver tillföras för att en kemisk reaktion ska kunna genomföras.