1. aktant

  aktant, narratologisk term introducerad av Algirdas Julien Greimas för någon eller något som spelar en av de typiska rollerna i en traditionell berättelse: det eftersträvade (prinsessan), innehavaren/givaren (kungen), mottagaren (hjälten), hjälparen (den goda fen), hindraren (den onda fen).
 2. Aktaion

  Aktaion, i grekisk myt en jägare i Boiotien, som av Artemis blev förvandlad till en hjort och sedan ihjälbiten av sina egna hundar som straff för att han sett gudinnan och hennes nymfer i badet.
 3. aktant

  aktant, språkvetenskaplig term (särskilt inom valensgrammatiken) för ett led som förutsätts av ett överordnat ord (t.ex. ett verb) och som anger någon eller något med en viss semantisk relation till detta, exempelvis handlande, uppfattande, mottagare eller föremål för handlingen.
 4. akta

  ak`ta verb ~de ~t ORDLED: akt-ar SUBST.: aktande
  Svensk ordbok
 5. akt

  akt, filosofisk term, se aktfilosofi.
 6. Vasa

  Vasa var ett stort krigsfartyg som både byggdes och sjönk år 1628, när Gustav II Adolf var kung.
 7. Aktasj

  Aktasj, stad i mellersta Uzbekistan; för belägenhet se landskarta Uzbekistan.
 8. Adolf Hitler

  Hitler, Adolf, född 20 april 1889, död 30 april 1945, tysk politiker (nazist), rikskansler från 1933, statschef från 1934.

 9. François de Voltaire

  Voltaire, François de (egentligen François Marie Arouet), född 21 november 1694, död 30 maj 1778, fransk författare.
 10. ägglekar

  ägglekar förekommer mest vid påsk i södra Sverige och leks sedan länge av både barn och vuxna.