1. akta

  ak`ta verb ~de ~t ORDLED: akt-ar SUBST.: aktande
  Svensk ordbok
 2. Aktaion

  Aktaion, i grekisk myt en jägare i Boiotien, som av Artemis blev förvandlad till en hjort och sedan ihjälbiten av sina egna hundar som straff för att han sett gudinnan och hennes nymfer i badet.
 3. aktant

  aktant, språkvetenskaplig term (särskilt inom valensgrammatiken) för ett led som förutsätts av ett överordnat ord (t.ex. ett verb) och som anger någon eller något med en viss semantisk relation till detta, exempelvis handlande, uppfattande, mottagare eller föremål för handlingen.
 4. aktant

  aktant, narratologisk term introducerad av Algirdas Julien Greimas för någon eller något som spelar en av de typiska rollerna i en traditionell berättelse: det eftersträvade (prinsessan), innehavaren/givaren (kungen), mottagaren (hjälten), hjälparen (den goda fen), hindraren (den onda fen).
 5. Aktasj

  Aktasj, stad i mellersta Uzbekistan; för belägenhet se landskarta Uzbekistan.
 6. akta sig

  ak`ta sig verb aktade aktat ORDLED: akt-ar
  Svensk ordbok
 7. aktor

  aktor, kärandepart, se actor.
 8. akter

  akter, bakre delen av en båt.
 9. akt

  akt, filosofisk term, se aktfilosofi.
 10. akt

  akt, de handlingar i ett ärende eller mål som förvaras i samlad form, oftast i ett omslag eller en kappa.