1. dhow

  dhow, arabiska dāwa, ett en- eller tvåmastat fartyg med latinsegel, skarp stäv, djup kri och högt akterdäck.
 2. däck

  däck, horisontell och förstärkande konstruktion som bildar golv respektive tak i fartyg och delar utrymmet i olika ”våningar”.
 3. akter

  1ak´ter subst. ~n aktrar ORDLED: aktr-ar
  Svensk ordbok
 4. plikthuggare

  plik`thuggare subst. ~n äv. plikthuggarn, plur. ~, best. plur. plikthuggarna ORDLED: plikt--hugg-ar-en
  Svensk ordbok
 5. hytta

  1hytt`a subst. ~n hyttor ORDLED: hytt-an
  Svensk ordbok