1. akterlig

  ak`terlig adj. ~t ORDLED: akter-lig
  Svensk ordbok
 2. skeppsljus

  skeppsljus, numera fartygsljus, förr och i allmänt språkbruk lanternor, ljus som skall föras av fartyg enligt bestämmelser i de internationella sjövägsreglerna.
 3. pik

  pik, förligaste och akterligaste utrymmena i ett fartyg ( för- respektive akterpik).
 4. trim

  trim, skillnad i ett fartygs djupgående akterut och förut.
 5. segling

  segling, konsten och tekniken att förflytta en farkost med hjälp av segel och med vinden som drivkraft.
 6. spinnaker

  spinn´aker subst. ~n spinnakrar ORDLED: spinn-akr-ar
  Svensk ordbok
 7. rymma

  rymm`a verb rymde rymt, pres. rymmer ORDLED: rymm-er SUBST.: rymmande, rymning (till 2)
  Svensk ordbok