1. akter

  akter kallar man den bakre delen av en båt.
 2. aktor

  aktor, kärandepart, se actor.
 3. akt

  akt, filosofisk term, se aktfilosofi.
 4. akt

  akt, de handlingar i ett ärende eller mål som förvaras i samlad form, oftast i ett omslag eller en kappa.
 5. akt

  akt, konstnärlig gestaltning av den nakna människokroppen, vanligen i studiesyfte ( aktstudie); jämför kroki.
 6. akt

  akt, del av skådespel, vanligen omfattande ett i tid och rum sammanhängande avsnitt av styckets händelseförlopp.
 7. akter

  2ak´ter adv.
  Svensk ordbok
 8. akta sig

  ak`ta sig verb aktade aktat ORDLED: akt-ar
  Svensk ordbok
 9. aktor

  ak`tor subst. ~n ~er [-o´rer] ORDLED: akt-or-er
  Svensk ordbok
 10. akta

  ak`ta verb ~de ~t ORDLED: akt-ar SUBST.: aktande
  Svensk ordbok