1. akterst

  ak´terst adj., superl. ORDLED: akter-sta
  Svensk ordbok
 2. akterstäv

  akterstäv, den konstruktionsdel som längst akterut i spetsgattade båtar förbinder sidorna med varandra.
 3. mesan

  mesan, mesansegel, gaffelsegel på den aktersta masten, mesanmasten, på segelfartyg med tre eller flera master, ävensom på den aktre masten på sådana tvåmastade fartyg där denna är kortare än den främre, såsom på galeaser, yawler och ketcher.
 4. bark

  bark, barkskepp, i äldre tid benämning på fartyg eller båtar av skiftande typer.
 5. arkli

  arkli, äldre benämning på förråd av vapen m.m.
 6. segelfartyg

  segelfartyg, handels- eller örlogsfartyg med segel som enda framdrivningskälla.
 7. rundgattad

  run`dgattad adj. rundgattat ORDLED: rund--gatt-ad
  Svensk ordbok
 8. mesanmast

  mesa`nmast subst. ~en ~er ORDLED: mes-an--mast-en
  Svensk ordbok
 9. plattgattad

  platt`gattad adj. plattgattat ORDLED: platt--gatt-ad
  Svensk ordbok
 10. kryssmast

  kryss`mast subst. ~en ~er ORDLED: kryss--mast-en
  Svensk ordbok