1. akterstäv

  akterstäv, den konstruktionsdel som längst akterut i spetsgattade båtar förbinder sidorna med varandra.
 2. åmning

  åmning, på fartyg förekommande utmärkning av djupgåendet genom siffror på för- och akterstäv.
 3. stäv

  stäv, den yttersta vertikala kanten i fören ( förstäv) och aktern ( akterstäv) på ett fartyg, med stora variationer i form och utförande, t.ex. klipperstäv (jämför klipperskepp) och bulbstäv (jämför bulb).
 4. flaggspel

  flaggspel, stång i akterstäven på ett fartyg, avsedd för hissande av nationsflagga.
 5. segling

  segling, konsten och tekniken att förflytta en farkost med hjälp av segel och med vinden som drivkraft.
 6. segelfartyg

  segelfartyg, handels- eller örlogsfartyg med segel som enda framdrivningskälla.
 7. propellerbrunn

  propellerbrunn, det utrymme mellan fartygets akterstäv och rodrets framkant där propellern är belägen på ett enpropellerfartyg.
 8. X-stern

  X-stern, akterstäv med inverterad utforming på fartyg.

 9. kanonjolle

  kanonjolle, en mindre variant av kanonslupen.
 10. Hjortspring-fyndet

  Hjortspring-fyndet, offer av krigsbyte från äldre järnåldern, utgrävt 1921–22 i Hjortspring Mose på Als i Sønderjylland, Danmark.