1. akterut

  akterut [ak´- el. med två huvudtryck] adv. ORDLED: akter--ut
  Svensk ordbok
 2. akterstäv

  akterstäv, den konstruktionsdel som längst akterut i spetsgattade båtar förbinder sidorna med varandra.
 3. pejlkvadrant

  pejlkvadrant, mätanordning akterut på (äldre) segelfartyg.
 4. låring

  låring, den del av ett fartygs sida, där denna börjar rundas in mot aktern.
 5. skädda

  skädda, konsolbalk som utgörs av en förlängning eller påbyggnad av kölbalken akterut.
 6. trim

  trim, skillnad i ett fartygs djupgående akterut och förut.
 7. genua

  genua, stort försegel till segelbåtar. Genua sätts på förstaget och dras akterut förbi masten.
 8. jakt

  jakt, enmastat segelfartyg för kustfraktfart, med öppet däck och en mindre kajuta akterut.
 9. navigationsljus

  navigationsljus, olikfärgade ljus avsedda att för en betraktare ange ett flygplans (eller ett fartygs) relativa färdväg under mörker.
 10. poop

  poop, överbyggnad längst akterut på ett fartyg.