1. aktie

  aktie, andel i aktiebolag.
 2. aktiebolag

  aktiebolag, AB, form för företagande i vilken delägarna, aktieägarna, i princip är fria från personligt ansvar för företagets skulder.
 3. aktiefond

  aktiefond, en fond som huvudsakligen innehåller aktier, men där även en viss del andra värdepapper kan förekomma.
 4. A-aktie

  A-aktie, aktie som har högre röstvärde än övriga aktier vid bolagsstämman i de aktiebolag där aktier med olika värde förekommer.
 5. aktiemarknad

  aktiemarknad, kapitalmarknad för aktier, se kapitalmarknad.
 6. aktiehandel

  aktiehandel, köp och försäljning av aktier i organiserad form.
 7. B-aktie

  B-aktie, aktie med lägre röstvärde än A-aktien vid bolagsstämman i de aktiebolag där aktier med olika värde förekommer.
 8. aktiekurs

  aktiekurs, det pris som en aktie handlas för vid det givna tillfället.
 9. aktiebörs

  aktiebörs, börs, marknadsplats för handel med aktier.
 10. aktieindex

  aktieindex, börsindex, ett värde som visar den genomsnittliga förändringen av en grupp aktier.