1. aktiebank

  aktiebank, bank som grundade sin rörelse på inbetalt aktiekapital och inlåning.
 2. Helsingfors Aktiebank

  Helsingfors Aktiebank, finska Helsingin osakepankki (HOP), Helsingfors, finländsk affärsbank 1913–86.

 3. Banco di Santo Spirito S.p.A.

  Banco di Santo Spirito S.p.A., Rom, Italiens äldsta bank, grundad av påven Paul V 1605, ombildad till aktiebank 1923.
 4. Rolf Witting

  Witting, Rolf, 1879–1944, finländsk havsforskare och politiker (Svenska folkpartiet), kommunikationsminister 1924–25 och 1930–33, biträdande finans- och utrikesminister 1933–36, utrikesminister 1940–43, riksdagsman 1924–27.
 5. Ålandsbanken Abp

  Ålandsbanken Abp, Mariehamn, affärsbank på Åland, Finland.
 6. Föreningsbanken i Finland

  Föreningsbanken i Finland, FBF, finska Suomen Yhdyspankki, finländsk affärsbank som 1995 gick samman med Kansallis-Osake-Pankki och bildade Merita Bank Ltd.
 7. Handelsbanken

  Handelsbanken®, egentligen Svenska Handelsbanken, SHB, Stockholm, en av Sveriges och Skandinaviens största bankkoncerner.
 8. SEB

  SEB, Skandinaviska Enskilda Banken, S-E-Banken, Stockholm, bank bildad 1972 genom sammanslagning av Stockholms Enskilda Bank och Skandinaviska Banken.
 9. bank

  bank, företag som fått regeringens tillstånd att bedriva bank- och finansieringsrörelse, vilket innebär rätt att bl.a. ta emot inlåning på konto från allmänheten, låna i Riksbanken utan säkerhet och placera pengar på räntebärande konto i Riksbanken.