1. aktiebok

    aktiebok, förteckning över ett aktiebolags samtliga aktier och aktieägare.
  2. förvaltarregistrering

    förvaltarregistrering, registrering av aktier som innebär att bank eller fondkommissionär införs i aktieboken i stället för ägaren till de aktier som omfattas av lämnat förvaltningsuppdrag.