1. aktiebolagslagen

  aktiebolagslagen, ABL, lag som innehåller bestämmelser om aktiebolag.
 2. aktiebolag

  aktiebolag, AB, form för företagande i vilken delägarna, aktieägarna, i princip är fria från personligt ansvar för företagets skulder.

 3. aktiebolagsregister

  aktiebolagsregister, förteckning över landets samtliga aktiebolag, förd av Bolagsverket.
 4. privat aktiebolag

  privat aktiebolag, aktiebolag vars aktier, teckningsrätter m.m. inte får bjudas ut på marknaden.
 5. verkställande direktör

  verkställande direktör, VD, person som handhar den s.k. löpande förvaltningen i ett aktiebolag eller en ekonomisk förening.
 6. företag

  företag innebär att en eller flera personer driver en verksamhet för att tjäna pengar.
 7. Sveriges Radio AB

  Sveriges Radio AB, SR, programföretag som sedan 1993 ansvarar för public service-radio i Sverige, organiserat som aktiebolag och ägt av en av staten bildad stiftelse.

 8. juridisk person

  juridisk person, juridisk term för sådana rättssubjekt som inte är fysiska personer.

 9. aktie

  aktie, andel i aktiebolag.
 10. Sveriges Television AB

  Sveriges Television AB, SVT, programföretag med ansvar för public service-TV i Sverige, organiserat som aktiebolag och ägt av en av staten bildad stiftelse.