1. aktiebolag

  aktiebolag, AB, form för företagande i vilken delägarna, aktieägarna, i princip är fria från personligt ansvar för företagets skulder.

 2. resultat

  resultat, inom företagsekonomi skillnaden mellan intäkter och kostnader.
 3. årsredovisning

  årsredovisning, årsberättelse, offentlig rapport med främst ekonomisk och finansiell information som aktiebolag, ekonomiska föreningar och vissa företag med annan associationsform samt vissa större företag enligt lag är skyldiga att avge.
 4. FFV

  FFV, Eskilstuna, statskontrollerad företagargrupp fram till 1990-talets början, med huvudsakligt verksamhetsområde att svara för landets utveckling och produktion av försvarsmateriel.
 5. SJ AB

  SJ AB, statligt aktiebolag under Näringsdepartementet som bedriver persontrafik på järnväg.
 6. europabolag

  europabolag, Societas Europaea, SE-bolag, europeisk bolagsform för gränsöverskridande verksamhet i aktiebolagsform i länder inom EU.
 7. Norges Bank

  Norges Bank, Oslo, Norges centralbank, grundad 1816 i Trondheim som ett privatägt bankaktiebolag.
 8. Pressbyrån

  Pressbyrån, egentligen AB Svenska Pressbyrån, Stockholm, detaljhandelsföretag, grundat 1899.
 9. försäkringsrörelse

  försäkringsrörelse, försäkringsbolag som bedriver affärsverksamhet med bl.a. försäkringar.
 10. Estland

  Estland, stat vid Östersjön.