1. aktiebrev

  aktiebrev, värdepapper som är bevis på äganderätt till en eller flera aktier i aktiebolag.
 2. interimsbevis

  interimsbevis, bevis som kan utfärdas i ett aktiebolag då bolagsbildningen fortskridit så långt att tilldelning av aktier skett men aktiebrev ännu inte utfärdats.
 3. aktiebrev

  aktiebrev [ak`tsie-] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: aktie--brev-et
  Svensk ordbok
 4. insiderbrott

  insiderbrott, brott som begås när någon som fått insiderinformation för egen del eller för någon annans räkning, genom handel på värdepappersmarknaden, förvärvar eller avyttrar sådana finansiella instrument som informationen rör.
 5. namnaktie

  namnaktie, aktiebrev som är ställt till viss person.
 6. förenklad aktiehantering

  förenklad aktiehantering, den hantering av aktiebrev som tidigare förekom i de aktiebolag i vilka ett s.k. avstämningsförbehåll införts.
 7. mantel

  mantel, förr huvuddel av ett aktiebrev, i motsats till kupongarket.
 8. Bagges Tryckeri

  Bagges Tryckeri, Stockholm, verksamt 1855–1932, tryckte svenska sedlar (bl.a. dem med ”Moder Svea”), frimärken (t.ex. ringtyp och Oscar  II), aktiebrev, obligationer, postens blanketter m.m.
 9. aktiekupong

  aktiekupong [ak`tsie-] subst. ~en ~er ORDLED: aktie--kup-ong-en
  Svensk ordbok
 10. brev

  brev subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: brev-et
  Svensk ordbok