1. aktiehandel

  aktiehandel, köp och försäljning av aktier i organiserad form.
 2. SEB

  SEB, Skandinaviska Enskilda Banken, S-E-Banken, Stockholm, bank bildad 1972 genom sammanslagning av Stockholms Enskilda Bank och Skandinaviska Banken.
 3. sammanläggning

  sammanläggning, i fråga om aktiehandel, se omvänd split.
 4. börsintroduktion

  börsintroduktion, notering av ett företags aktier på en fondbörs för aktiehandel.
 5. blockkedja

  blockkedja, engelska block chainöppet (publikt) och distribuerat verifieringssystem för digitala transaktioner, bland annat för valutaenheten bitcoin.

 6. aktiemarknadsbolag

  aktiemarknadsbolag, svenskt aktiebolag som utgivit aktier vilka är noterade vid en börs eller en auktoriserad marknadsplats för aktiehandel.
 7. SAX

  SAX, Stockholm Automated eXchange, Stockholm Automated Exchange, Stockholmsbörsens automatiska system för aktiehandel.
 8. EFG Investment Bank AB

  EFG Investment Bank AB, EFG, Stockholm, kapitalförvaltningsbank som är en del av EFG Bank, vilken är en global aktör inom aktiehandel, strukturerade instrument och kapitalförvaltning.
 9. webbrobot

  webbrobot, inom datavetenskap robot, självständigt datorprogram som automatiskt utför rutinuppgifter, t.ex. informationssökning på internet.

 10. Chicago

  Chicago, stad i delstaten Illinois, USA, vid Michigansjöns sydvästra ände.