1. aktie

  aktie, andel i aktiebolag.
 2. finlandssvenska

  finlandssvenska, den variant av svenska som används i Finland.
 3. jämviktspris

  jämviktspris, term inom nationalekonomin som används som teoretisk modell för prisbildningen på en vara eller tjänst.
 4. kapital

  kapital är tillgångar vilkas värde kan mätas i pengar.
 5. Wall Street-kraschen

  Wall Street-kraschen var en kraftig nedgång på börsen i New York i USA under hösten 1929.

 6. A-aktie

  A-aktie, aktie som har högre röstvärde än övriga aktier vid bolagsstämman i de aktiebolag där aktier med olika värde förekommer.
 7. konjunktur

  konjunktur har att göra med om ekonomin går bra eller dåligt, om det råder goda eller dåliga tider.
 8. Nobelpris

  Nobelpris, vart och ett av de pris som ur en donation av Alfred Nobel årligen utdelas på dennes dödsdag 10 december.

 9. majoritet

  majoritet, flertal, flest av de röstande; motsats: minoritet.
 10. finanskris

  finanskris, allvarlig rubbning i den finansiella marknadens funktion att tillgodose likviditetsbehov och omfördela risker i ekonomin.