1. aktieportfölj

  aktieportfölj, portfölj, vardaglig benämning på det samlade aktieinnehav som en aktieägare (t.ex. person, fond eller företag) har.
 2. aktieportfölj

  aktieportfölj [ak`tsie-] subst. ~en ~er ORDLED: aktie--port-följ-en
  Svensk ordbok
 3. aktiefond

  aktiefond, en fond som huvudsakligen innehåller aktier, men där även en viss del andra värdepapper kan förekomma.
 4. diversifiering

  diversifiering, ekonomiskt uttryck som innebär att produktionsinriktningen eller verksamheten breddas för att t.ex. bli mindre beroende av konjunkturerna inom ett visst område eller för att bli självförsörjande.
 5. portfölj

  portfölj, detsamma som aktieportfölj.
 6. Wallenbergsstiftelsen

  Wallenbergsstiftelsen, egentligen Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, allmännyttig stiftelse, grundad 1917 genom en donation av Knut Wallenberg och hans hustru Alice.
 7. risk

  risk, i allmän betydelse möjlighet att något oönskat skall inträffa.
 8. investmentbolag

  investmentbolag, i skatterättsliga sammanhang i regel investmentföretag, företag vars huvuduppgift är att förvalta värdepapper och annan lös egendom för sina aktieägares räkning.
 9. portfölj

  portföl´j subst. ~en ~er ORDLED: port-följ-en
  Svensk ordbok