1. börsnoterade aktier

  börsnoterade aktier, aktier som är inregistrerade vid en fondbörs.
 2. aktie

  aktie är en andel i ett aktiebolag.
 3. A-aktie

  A-aktie, aktie som har högre röstvärde än övriga aktier vid bolagsstämman i de aktiebolag där aktier med olika värde förekommer.
 4. B-aktie

  B-aktie, aktie med lägre röstvärde än A-aktien vid bolagsstämman i de aktiebolag där aktier med olika värde förekommer.
 5. konvertibel aktie

  konvertibel aktie, aktie som på sätt som närmare anges i bolagsordningen kan omvandlas till aktie av annat slag t.ex. från preferensaktie till stamaktie.
 6. bunden aktie

  bunden aktie, tidigare aktie som endast fick förvärvas av svenskar eller svenska juridiska institutioner som var fredade från större utländskt ägande.
 7. fri aktie

  fri aktie, aktie som till skillnad från bunden aktie tidigare fick förvärvas även av aktiebolag eller av annan sammanslutning eller stiftelse eller av visst slag av aktiebolag eller annan än svensk medborgare.
 8. aktie

  aktie [ak´tsie] subst. ~n ~r ORDLED: akti-en
  Svensk ordbok
 9. A-aktie

  A-aktie [a`-] subst. ~n ~r ORDLED: A--akti-en
  Svensk ordbok
 10. B-aktie

  B-aktie [be`-] subst. ~n ~r ORDLED: B--akti-en
  Svensk ordbok