1. aktie

  aktie, andel i aktiebolag.
 2. finlandssvenska

  finlandssvenska, den variant av svenska som används i Finland.
 3. jämviktspris

  jämviktspris, term inom nationalekonomin som används som teoretisk modell för prisbildningen på en vara eller tjänst.
 4. kapital

  kapital är tillgångar vilkas värde kan mätas i pengar.
 5. Wall Street-kraschen

  Wall Street-kraschen var en kraftig nedgång på börsen i New York i USA under hösten 1929.

 6. aktiesparklubb

  aktiesparklubb, sammanslutning som genom sin styrelse placerar medlemmarnas sparmedel i t.ex. aktier och obligationer.
 7. Aktiespararna

  Aktiespararna, egentligen Sveriges Aktiesparares Riksförbund, Aktiespararnas Riksförbund, oberoende, opolitisk intresseorganisation för enskilda som sparar eller vill främja sparande i bl.a. aktier och aktiefonder, bildat 1966.
 8. aktiesparfond

  aktiesparfond, en typ av aktiefond med statssubventionerat sparande (1978–84).
 9. Aktiespararnas Riksförbund

  Aktiespararnas Riksförbund, detsamma som Aktiespararna.
 10. A-aktie

  A-aktie, aktie som har högre röstvärde än övriga aktier vid bolagsstämman i de aktiebolag där aktier med olika värde förekommer.