1. aktinider

  aktinider, benämning på de i period 7 efter aktinium följande 14 grundämnena med atomnummer 90–103, som börjar med torium och slutar med lawrencium (se tabell).
 2. aktinidiaväxter

  aktinidiaväxter, Actinidiaceae, tvåhjärtbladig växtfamilj med ca 300 arter träd, buskar och lianer i tropiska–subtropiska trakter, främst i Asien men också i Amerika.
 3. aktinoider

  aktinoider, sammanfattande namn för aktinium och aktinider.
 4. f-element

  f-element, de grundämnen i vilka f-orbitaler fylls med elektroner, dvs. 4f-elementen cerium–lutetium och 5f-elementen torium–lawrencium.
 5. torium

  torium, grundämne, diamagnetisk övergångsmetall som tillhör aktiniderna i periodiska systemets grupp 3, kemiskt tecken Th.
 6. uran

  uran, metalliskt, radioaktivt grundämne som tillhör aktiniderna i periodiska systemets grupp 3, kemiskt tecken U.
 7. basiska oxider

  basiska oxider, benämning på metalloxider som löser sig i vatten under bildning av alkaliska lösningar eller i starka syror.
 8. fermium

  fermium, instabilt (radioaktivt) grundämne, atomnummer 100, kemiskt tecken Fm, hörande till aktiniderna i periodiska systemets grupp 3 ( III A).
 9. mendelevium

  mendelevium, instabilt (radioaktivt) grundämne med atomnummer 101, kemiskt tecken Md, hörande till aktiniderna i periodiska systemets grupp 3.
 10. curium

  curium, instabilt (radioaktivt) grundämne, kemiskt tecken Cm.