1. aktinolit

  aktinolit, grönt mineral med vitt streck (pulverfärg) och glasig lyster.
 2. strålsten

  strålsten, sammanfattande namn på mineral inom amfibolgruppen som kan bilda nålformiga eller fiberliknande kristallanhopningar.
 3. amiant

  amiant, finfibrös variant av mineralet aktinolit; en typ av amfibolasbest.
 4. nefrit

  nefrit, vanligen grön till gröngrå variant av mineralet aktinolit.
 5. jade

  jade, de för smycketillverkning använda, vanligen gröna mineralen jadeit och aktinolit (nefrit) i deras mikrokristallina kompakta aggregatformer.

 6. amfibolgruppen

  amfibolgruppen, en mycket omfattande grupp bergartsbildande, monoklina respektive ortorombiska mineral, tillhörande inosilikaten (kedjesilikaten).
 7. asbest

  asbest, fibrösa silikatmineral som kan indelas i serpentinasbest och amfibolasbest.
 8. ädelstenar

  ädelstenar, sådana stenar (mineral, bergarter, korall, bärnsten eller pärlor) som efter viss behandling (klyvning, slipning eller polering) är tillräckligt attraktiva och varaktiga för att användas som personliga prydnader.