1. aktion

  aktion [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: akt-ion-en
  Svensk ordbok
 2. Aktion Reinhard

  Aktion Reinhard, täcknamn på massmordet på judar i Generalguvernementet Polen och i Białystok inom ramen för ”den slutgiltiga lösningen” av judefrågan.
 3. Aktion 1005

  Aktion 1005, täcknamn på den operation som gick ut på att dölja massmordet på judarna under andra världskriget.
 4. Aktion T 4

  Aktion T 4, kodnamn för det systematiska dödandet av människor som av naziregimen i Tyskland ansågs vara en belastning för nationen, se dödshjälp (Eutanasiprogrammet i Nazityskland).
 5. aktion och reaktion

  aktion och reaktion, kraft och motkraft .
 6. aktionsforskning

  aktionsforskning, forskning som innebär att man genomför noggrant planerade åtgärder som syftar till att eliminera eller reducera missförhållanden inom ett socialt system (t.ex. ett företag, en skola, ett bostadsområde) och analyserar effekten av dem.
 7. aktionär

  aktionär, äldre benämning på aktieägare.
 8. aktionsradie

  aktionsradie, den sträcka som ett flygplan eller fartyg kan tillryggalägga utan bränslepåfyllning i en riktning med bibehållen förmåga att återvända till utgångspunkten och fortfarande ha en viss bränslereserv.
 9. aktionsspektrum

  aktionsspektrum, verkansspektrum, den funktion av ljusets våglängd som beskriver hur effektivt en fotokemisk eller fotobiologisk process stimuleras av olika sorters ljus.
 10. aktionsart

  aktionsart, typ av verbhandling, dvs. av skeende som uttrycks av ett verb eller en verbfras.