1. aktionsforskning

  aktionsforskning, forskning som innebär att man genomför noggrant planerade åtgärder som syftar till att eliminera eller reducera missförhållanden inom ett socialt system (t.ex. ett företag, en skola, ett bostadsområde) och analyserar effekten av dem.
 2. aktionsradie

  aktionsradie, den sträcka som ett flygplan eller fartyg kan tillryggalägga utan bränslepåfyllning i en riktning med bibehållen förmåga att återvända till utgångspunkten och fortfarande ha en viss bränslereserv.
 3. aktionsspektrum

  aktionsspektrum, verkansspektrum, den funktion av ljusets våglängd som beskriver hur effektivt en fotokemisk eller fotobiologisk process stimuleras av olika sorters ljus.
 4. aktionsart

  aktionsart, typ av verbhandling, dvs. av skeende som uttrycks av ett verb eller en verbfras.
 5. aktionsgrupp

  aktionsgrupp, enfrågegrupp, ofta med militant karaktär och kort livslängd, t.ex. Aktionsgruppen mot svensk atombomb och Aktionsgruppen Nej till EEC.
 6. aktionspotential

  aktionspotential, snabbt övergående elektriskt fenomen som uppstår i en nervcellsmembran när membranen reagerar för en retning.
 7. aktionsturbin

  aktionsturbin, liktrycksturbin, turbintyp som kännetecknas av att det arbetande mediet, i allmänhet vatten eller ånga, passerar genom turbinhjulet utan tryckändring.
 8. Aktionsgruppen mot svensk atombomb

  Aktionsgruppen mot svensk atombomb, se AMSA.
 9. aktionsturbin

  aktionsturbin [-ʃo`ns-] subst. ~en ~er ORDLED: akt-ions--turb-in-en
  Svensk ordbok
 10. aktionsström

  aktionsström [-ʃo`ns-] subst. ~men ~mar ORDLED: akt-ions--strömm-en
  Svensk ordbok