1. aktiv dödshjälp

  aktiv dödshjälp, handlande som medför att livet förkortas hos en svårt och obotligt sjuk person och som utförs enbart i den avsikten.
 2. aktiv transport

  aktiv transport, transport av molekyler genom ett biologiskt membran, varvid en skillnad i koncentration bildas mellan de två lösningar som omger membranet.
 3. aktiv

  aktiv, aktivum, en böjningskategori hos verbet i vissa språk (eller en semantisk-syntaktisk egenskap hos satser i dessa språk).
 4. aktiveringsenergi

  aktiveringsenergi, den tilläggsenergi som behöver tillföras för att en kemisk reaktion ska kunna genomföras.
 5. aktivt kol

  aktivt kol, puderlik eller pelleterad form av amorft kol som har en mycket stor area per volym, tack vare en stor mängd små fina porer.
 6. aktiv galax

  aktiv galax, stjärnsystem i vars kärnparti energiproduktionen till en väsentlig del härrör från andra källor än normala stjärnor.
 7. aktivism

  aktivism, praktisk handling i syfte att uppnå samhällsförändring.

 8. aktivitetspedagogik

  aktivitetspedagogik, samlingsterm för ett antal pedagogiska ideologier och uppfostringsprogram, som utvecklades i Europa och USA från omkring 1900 och ett 30-tal år framåt.
 9. aktivist

  aktivist, person som företräder en militant ståndpunkt vilken syftar till ett militärt ingripande (se aktivism); numera också aktiv, handlingsinriktad medlem av ett parti eller annan organisation, t.ex. ”partiaktivist”, ”miljöaktivist” eller ”djurrättsaktivist”.
 10. Aktiv hushållning

  Aktiv hushållning, statlig byrå för konsumentupplysning, inrättad 1940 som en del av den statliga kristidsförvaltningen under andra världskriget.