1. aktiva

  ak´tiva subst., plur. ORDLED: akt-iva
  Svensk ordbok
 2. aktiva fiskeredskap

  aktiva fiskeredskap avser inom yrkesfisket fångstredskap som under fångandet rör sig aktivt, t.ex. trål som bogseras av fiskefartyg eller ringnot som sätts ut från fartyg omkring ett fiskstim.
 3. aktiv transport

  aktiv transport, transport av molekyler genom ett biologiskt membran, varvid en skillnad i koncentration bildas mellan de två lösningar som omger membranet.
 4. aktivationsteori

  aktivationsteori, psykologisk teori som tar sin utgångspunkt i beteendets intensitets- eller ”vakenhets”-dimension.
 5. aktivator

  aktivator, avtagbar tandregleringsapparat som används under natten.
 6. aktivator

  aktivator, förstärkare, promotor, inom kemin ett ämne som ökar en katalysators effekt eller benägenhet att bilda önskade produkter.
 7. aktivator-stabilisatormetoden

  aktivator-stabilisatormetoden, fotografisk snabbframkallningsprocess där fotopapperets svärtning igångsätts i ett aktivatorbad och avstannas i ett stabilisatorbad.
 8. Vietnamkriget

  Vietnamkriget, 1957–75, hade sin bakgrund i det s.k. Indokinakriget 1946–54 vilket ledde till att Vietnam blev självständigt men delades längs 17:e breddgraden i ett kommunistiskt styrt Nordvietnam under ledning av Hô Chi Minh och ett USA-orienterat Sydvietnam där Ngô Đinh Diêm 1955 blev president.

 9. aktiv

  aktiv, aktivum, en böjningskategori hos verbet i vissa språk (eller en semantisk-syntaktisk egenskap hos satser i dessa språk).
 10. humlor

  humlor, Bombini, grupp sociala bin.