1. aktiva

  ak´tiva subst., plur. ORDLED: akt-iva
  Svensk ordbok
 2. aktiva fiskeredskap

  aktiva fiskeredskap avser inom yrkesfisket fångstredskap som under fångandet rör sig aktivt, t.ex. trål som bogseras av fiskefartyg eller ringnot som sätts ut från fartyg omkring ett fiskstim.
 3. aktivationsteori

  aktivationsteori, psykologisk teori som tar sin utgångspunkt i beteendets intensitets- eller ”vakenhets”-dimension.
 4. aktivator

  aktivator, förstärkare, promotor, inom kemin ett ämne som ökar en katalysators effekt eller benägenhet att bilda önskade produkter.
 5. aktivator

  aktivator, avtagbar tandregleringsapparat som används under natten.
 6. aktivator-stabilisatormetoden

  aktivator-stabilisatormetoden, fotografisk snabbframkallningsprocess där fotopapperets svärtning igångsätts i ett aktivatorbad och avstannas i ett stabilisatorbad.
 7. polyklonala aktivatorer

  polyklonala aktivatorer, substanser som (utan att vara specifika antigener) kan aktivera T- och/eller B-lymfocyter, t.ex. lektiner (kolhydratbindande proteiner) från växter som kan aktivera T-lymfocyter eller lipopolysackarider från bakterier som kan aktivera B-lymfocyter.
 8. aktiv

  aktiv, aktivum, en böjningskategori hos verbet i vissa språk (eller en semantisk-syntaktisk egenskap hos satser i dessa språk).
 9. aktiv komponent

  aktiv komponent, benämning på en spännings- eller strömstyrd elektronisk komponent som kan användas för förstärkning av signaler.
 10. aktiv galax

  aktiv galax, stjärnsystem i vars kärnparti energiproduktionen till en väsentlig del härrör från andra källor än normala stjärnor.