1. aktiv

  aktiv, aktivum, en böjningskategori hos verbet i vissa språk (eller en semantisk-syntaktisk egenskap hos satser i dessa språk).
 2. aktiv handelsbalans

  aktiv handelsbalans, inom nationalekonomin att exportens värde är större än importens.
 3. aktiv komponent

  aktiv komponent, benämning på en spännings- eller strömstyrd elektronisk komponent som kan användas för förstärkning av signaler.
 4. aktiv journalistik

  aktiv journalistik, idrottsevenemang, nöjestillställningar m.m. arrangerade av tidningar i säljfrämjande syfte.
 5. aktiv dämpning

  aktiv dämpning, metod att minska vibrationer genom att motarbeta dem med en excitation som ligger i motfas med den ursprungliga.
 6. aktiv effekt

  aktiv effekt, medelvärdet av effekten i en växelströmskrets.
 7. aktiv identifikation

  aktiv identifikation, juridiskt uttryck som innebär att någon är skadeståndsansvarig på grund av annans handlande.
 8. aktiva fiskeredskap

  aktiva fiskeredskap avser inom yrkesfisket fångstredskap som under fångandet rör sig aktivt, t.ex. trål som bogseras av fiskefartyg eller ringnot som sätts ut från fartyg omkring ett fiskstim.
 9. aktiv dödshjälp

  aktiv dödshjälp, handlande som medför att livet förkortas hos en svårt och obotligt sjuk person och som utförs enbart i den avsikten.
 10. Aktiv hushållning

  Aktiv hushållning, statlig byrå för konsumentupplysning, inrättad 1940 som en del av den statliga kristidsförvaltningen under andra världskriget.