1. aktivator

  aktivator, förstärkare, promotor, inom kemin ett ämne som ökar en katalysators effekt eller benägenhet att bilda önskade produkter.
 2. aktivator

  aktivator, avtagbar tandregleringsapparat som används under natten.
 3. aktivator-stabilisatormetoden

  aktivator-stabilisatormetoden, fotografisk snabbframkallningsprocess där fotopapperets svärtning igångsätts i ett aktivatorbad och avstannas i ett stabilisatorbad.
 4. polyklonala aktivatorer

  polyklonala aktivatorer, substanser som (utan att vara specifika antigener) kan aktivera T- och/eller B-lymfocyter, t.ex. lektiner (kolhydratbindande proteiner) från växter som kan aktivera T-lymfocyter eller lipopolysackarider från bakterier som kan aktivera B-lymfocyter.
 5. yttrium

  yttrium, metalliskt grundämne som tillhör grupp 3 i periodiska systemet (sällsynta jordartsmetaller).
 6. t-PA

  t-PA, tissue plasminogen activator, vävnadsaktivator, aktivator av det fibrinolytiska systemet (se fibrinolys) i de flesta av kroppens vävnader.
 7. koagulation

  koagulation, blodkoagulation, levring, inom medicinen samlingsterm för en serie reaktioner som medför att blod omvandlas från vätska till en geléliknande massa.
 8. urokinas

  urokinas, proteinspjälkande enzym som fungerar som fysiologisk aktivator av det fibrinolytiska systemet och som därmed bidrar till att lösa upp fibrin, stommen i blodproppar.
 9. magnesium

  magnesium, grundämne (metall), hörande till periodiska systemets grupp 2, alkaliska jordartsmetaller; kemiskt tecken Mg.