1. aktiveringsenergi

  aktiveringsenergi, den tilläggsenergi som behöver tillföras för att en kemisk reaktion ska kunna genomföras.
 2. aktiv transport

  aktiv transport, transport av molekyler genom ett biologiskt membran, varvid en skillnad i koncentration bildas mellan de två lösningar som omger membranet.
 3. aktiveringsanalys

  aktiveringsanalys, att med strålningsaktivering bestämma förekomsten av mycket små mängder av vissa grundämnen, ner till ca 10 −12 g.
 4. aktivering

  aktivering, ett förstadium till en kemisk reaktion.
 5. aktiveringsvolym

  aktiveringsvolym, den volymförändring som uppstår vid en kemisk reaktion, då de reagerande ämnena övergår till aktiverat komplex (jämför kemisk reaktion).
 6. aktiveringssystemet

  aktiveringssystemet, en avgränsad samling nervceller i hjärnstammen som har en grundläggande betydelse för aktiviteten i hjärnbarken och därmed för medvetandet.
 7. aktiv effekt

  aktiv effekt, medelvärdet av effekten i en växelströmskrets.
 8. aktivera

  aktive´ra verb ~de ~t ORDLED: akt-iv-er-ar SUBST.: aktiverande, aktivering
  Svensk ordbok
 9. humlor

  humlor, Bombini, grupp sociala bin.
 10. Vietnamkriget

  Vietnamkriget, 1957–75, hade sin bakgrund i det s.k. Indokinakriget 1946–54 vilket ledde till att Vietnam blev självständigt men delades längs 17:e breddgraden i ett kommunistiskt styrt Nordvietnam under ledning av Hô Chi Minh och ett USA-orienterat Sydvietnam där Ngô Đinh Diêm 1955 blev president.