1. Ku Klux Klan

  Ku Klux Klan, högerextremistisk organisation i USA bildad 1866, ursprungligen som en klubb för veteraner från sydstatsarmén.
 2. stamcell

  stamcell, omogen cell som genom delningar ger upphov till mer mogna (mer differentierade) celler samt till fler stamceller, så att antalet stamceller i organismen bibehålls.
 3. belöningssystem

  belöningssystem, nervcellscentrum och ledningsbanor i hjärnan som har en avgörande roll i uppkomsten av positiva och lustfyllda upplevelser, såsom tillfredsställelse, lycka och njutning.
 4. biologisk psykologi

  biologisk psykologi, tvärvetenskapligt kunskapsområde med inriktning på att förstå och förklara psykologiska funktioner med hjälp av bakomliggande biologiska skeenden, t.ex. nervsystemets aktivitet.
 5. kemisk reaktion

  kemisk reaktion, process i vilken ett system av ett eller flera ämnen, reaktanter, övergår i ett nytt system av andra ämnen, produkter.
 6. empati

  empati, förmåga att uppfatta och uppleva en annan människas känslor.

 7. lysosomer

  lysosomer, organeller i kärnförsedda (eukaryota) celler som innehåller enzymer med förmåga att bryta ned organiska ämnen.
 8. noradrenalin

  noradrenalin, en katekolamin, en biogen amin som är den viktigaste signalsubstansen i det sympatiska nervsystemet.

 9. nervcell

  nervcell, gangliecell, neuron, cell som skapar och förmedlar impulser i nervsystemet.
 10. motivation

  motivation, psykologisk term för de faktorer hos individen som väcker, formar och riktar beteendet mot olika mål.