1. industrisamhälle

  industrisamhälle, samhälle som utmärks av att industrisektorn är ledande för produktion, sysselsättning och inkomster samt att industrin präglar sociala förhållanden och livsmiljö.
 2. introversion

  introversion, personlighetsdrag som innebär benägenhet att främst uppmärksamma sitt inre liv och hämta energi i avskildhet; motpol till extroversion.

 3. arbetsterapi

  arbetsterapi, förebyggande och behandlande åtgärder som utförs av arbetsterapeuter vid sjukdom eller skada och som är inriktade på att förhindra att funktionsnedsättning uppstår eller förvärras eller på att begränsa omfattningen av en uppkommen funktionsnedsättning.
 4. inomhusklimat

  inomhusklimat, sammanfattande benämning på fysikaliska faktorer i inomhusmiljön, t.ex. temperaturförhållanden, luftrörelser, luftfuktighet, luftens innehåll av partiklar och gaser, ljus- och ljudförhållanden.
 5. hjärtsvikt

  hjärtsvikt, hjärtinkompensation, hjärtinsufficiens, sjukdomstillstånd som beror på att hjärtats förmåga att pumpa blod är nedsatt.
 6. knä

  knä, knäled, articulatio genus, kroppens största led.
 7. enzymer

  enzymer, ämnen som katalyserar kemiska reaktioner i levande organismer.
 8. hjärna

  hjärna, encefalon, den överordnade delen av nervsystemet hos djur inklusive människa.