1. aktivitetspedagogik

  aktivitetspedagogik, samlingsterm för ett antal pedagogiska ideologier och uppfostringsprogram, som utvecklades i Europa och USA från omkring 1900 och ett 30-tal år framåt.
 2. katederundervisning

  katederundervisning, även kallad klassundervisning, den traditionella undervisningsformen i skolan som styrs av läraren genom föreläsningar, förevisningar och förhör med klassen kollektivt.
 3. arbetets pedagogik

  arbetets pedagogik, pedagogisk riktning vars upphovsman är fransmannen Celestin Freinet (1896–1966).
 4. William Kilpatrick

  Kilpatrick, William, 1871–1965, amerikansk reformpedagog, verksam vid Teachers College, Columbia University.
 5. Édouard Claparède

  Claparède, Édouard, 1873–1940, schweizisk psykolog med inriktning på experimentell metod, professor vid universitetet i Genève 1908.
 6. dialogpedagogik

  dialogpedagogik, en undervisningsform som syftar till inlärning genom samtal mellan lärare och elever med de senares allsidiga jagutveckling, kommunikations- och begreppsbildningsfärdighet som mål.
 7. Elsa Köhler

  Köhler, Elsa, 1879–1940, österrikisk pedagog och psykolog, verksam i Wien.
 8. reformpedagogik

  reformpedagogik, samlingsterm för reformer av mål, medel och metoder inom undervisning och uppfostran.
 9. hembygdskunskap

  hembygdskunskap, tidigare ett ämne i folkskola och grundskola med uppgift att ge eleverna omgivningsorientering om ting och förhållanden med inriktning på deras intressen under de första skolåren.
 10. arbetsskola

  arbetsskola, sammanfattande term inom främst tyskspråkig pedagogik för ideologier och skolprogram som uppstod i Centraleuropa och de nordiska länderna omkring och efter 1900; jämför aktivitetspedagogik.